28.10.2017

Oznanila za 30. med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

30. NEDELJA MED LETOM-žEGNANJSKA

 Nedelja,

29. 10. 2017

ob 800 za žive in rajne farane

ob 1000 za + družine Trafela, Oberžan in Zevnik

Marcel, mučenec

Poned., 30. 10.

ob 700 za + Jožico Žmaher

Volbenk, dan refor.

Torek, 31. 10.

ob 1800 za + Ano Jošt

VSI SVETI

Sreda, 1. 11.

ob 800 za + rajne in žive farane

ob 1000 za + Liplove

ob 1400 bogoslužje na pokopališču, blagoslov grobov

ob 1500 molitev za rajne v cerkvi na Teharjah

Spomin vseh vernih rajnih

Četrtek, 2. 11.

 ob 800 po namenu svetega očeta

ob 1400 na grobišču v Bukovžlaku za vse rajne

ob 1800 za + Branka Mastnaka

Viktorin Ptujski, muč.

Petek, 3. 11.

ob 700 za rajne po spominih

Karel, (Drago)

Sobota, 4. 1.

ob 1800 za + Vinka (30. obl.) in Marijo Kresnik, roj. Mravljak (50. obl.)

31. NEDELJA MED LETOM-zahvalna

 Nedelja,

5. 11. 2017

ob 800 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 1000 za + Justino in Karla Flis in sorodnike

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

30. NEDELJA MED LETOM–žEGNANJSKA

Nedelja,

29. 10. 2017

ob 1000 za + Tržanove, Hercog-Zeličeve in

                        Edija Kostrevca

Volbenk, dan refor.

Torek, 31. 10.

ob 1800 za + Mileno in Dorčija Gajšek, Karolino in

                      Ladislava Jager

VSI SVETI

Sreda, 1. 11.

ob 800 za rajne farane

ob 1000 za V Ivana  in Marijo Štor, rodb.; in Alojza  Baroviča,  po maši blagoslov grobov

ob 1700 molitve za rajne v cerkvi v Kompolah

Spomin vseh vernih rajnih

Četrtek, 2. 11.

ob 800 za Antona Lavbiča

ob 1000 za rajne po spominih

Karel, (Drago)

Sobota, 4. 11.

ob 900 za + Franca Klinarja (obl)

31. NEDELJA MED LETOM–zahvalna

Nedelja,

5. 11. 2017

ob 1000 za + Franca in Jožeta Tovornik in starše

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 29. 10. DO 5. 11.

 

V Kompolah smo v soboto in nedeljo obhajali 20-letnico ustanovitve župnije sv. Lovrenc.  Ob tej priložnosti smo uredili oltarni prostor z novimi klopmi za duhovnika in ministrante, ki jih je po načrtu arhitektke Vere Klepej Turnšek izdelal mizar g. Dobrajc s Teharja. Zahvalim se vsem, ki ste se potrudili, da je praznovanje res lepo potekalo: vsem, ki ste cerkev očistili in lepo okrasili, napletli vence in sodelovali pri sveti maši; g. Vinku Čonču (za sv. mašo v soboto), g. nadškofu Krambergerju, duhovnemu pomočniku g. Gajšku, diakonu g. Žistu, ključarjem, župnijskemu svetu, pevcem; vsem, ki ste poskrbeli za pogostitev vseh po maši, tako v soboto zvečer, kot tudi v nedeljo. Lepo se zahvalim Vinogradniškemu društvu za darovano vino in Svetinski godbi, ki je igrala pred sv. mašo in po njej. Praznovanje je potrdilo prizadevanje faranov za lepoto cerkve in bogoslužja ter medsebojno povezanost. Tako je v polnosti doseglo svoj namen. Naj Bog bogato poplača vsem.

Prihodnjo nedeljo, 5. 11., je zahvalna nedelja. Bogu se bomo zahvalili za dobrine telesnega in duhovnega življenja, za vse pridelke, ljudi in milosti, ki smo jih bili deležni. Na Teharjah bo pozna sv. maša ob 1000 pri sv. Ani, kakor običajno na to nedeljo.

Popoldne pa lepo vabim vse sodelavce iz župnij Teharje in Sv. Lovrenc k skupnemu, že tradicionalnemu romanju sodelavcev. Tokrat bomo šli na kosilo v Savinjsko dolino, nato še v Šmihel, Mozirje in Nazarje. Avtobus bo prišel v Kompole po maši - ob 1115, na Teharje k cerkvi pa ob 1130. Lepo vas prosim, da se prijavite do srede, do vseh Svetih, da lahko uredim potrebno glede prevoza in hrane.

V sredo je praznik Vseh svetnikov. Verniki se zbiramo najprej ob misli na vse svete, ki so naši vzorniki in priprošnjiki, na vse poznane in nepoznane kristjane, ki so svoje življenje prav in krepostno živeli in so že pri Bogu. Ustavljamo se tudi ob grobovih naših dragih, jim izkazujemo hvaležnost in poživljamo spomin na nje in za njih molimo. Kakor običajno, bo tudi bogoslužje na pokopališču in blagoslov, potem pa tudi molitev za rajne. Razpored si poglejte na zadnji strani, pri oznanilih sv. maš. Lepo vas k temu dogajanju vabim.

Škofijska Karitas Celje vabi, da bi ob tem pomislili tudi na ljudi v stiski in prižgali kakšno svečko manj ali vsaj manjšo svečko in namenili nekaj za potrebe ljudi v stiski. S tem naši rajni ne bodo prikrajšani, živim pa lahko pomagamo v njihovi stiski.

V četrtek je Vernih duš dan ali Dan spomina na rajne. Sv. maša bo tudi na grobišču v Bukovžlaku, kot običajno ob 1400 za vse žrtve tega taborišča in za spravo v našem narodu. Lepo vabljeni. V soboto zato ne bo molitve za spravo.

 

Pogrebi: v Kompolah smo pokopali Bojana Leskovška; na Teharjah jutri Nežo Sternad.

 

Duhovne vaje za ministrante: Dom sv. Jožefa, od 3. 11. ob 900, do 4. 11. ob 1300. Pridite!

 

Ta teden ministrira: Pia Čavš.

 

Bliža se praznik vseh svetih in Spomina na naše rajne. Za molitvene spomine izrežite spodnji del in izpolnite. Po vaših namenih bomo molili za rajne in darovali svete maše. .

PROSIM, SPOMNITE SE V MOLITVI NAŠIH RAJNIH: (napišite imena rajnih, za katere želite, da molimo):

……………………………………………………….

…………………………………………………………….

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi pomagati družini v iskanju prave krščanske poti vsem v družinskem življenju: 4. poglavje:

LJUBEZEN V ZAKONU: Ljubezen vse prenaša in opraviči

113. Zakonca, ki se ljubita in si pripadata, dobro govorita drug o drugem in skušata pokazati dobre strani sozakonca onkraj njegovih šibkosti in napak. Vsekakor molčita, da bi ne škodovala njegovi podobi. Toda to ni samo zunanje dejanje, temveč izvira iz notranje drže. Prav tako ne gre za prostodušnost nekoga, ki noče videti težav in šibkih točk drugega, temveč za širši pogled tistega, ki te šibkosti in napake postavi v njihov kontekst. Ve, da te pomanjkljivosti tvorijo samo del in ne celote bistva drugega. Neprijetno dejstvo v odnosu ne tvori celote tega odnosa. Torej lahko sprejmemo, da smo vsi zapleten sestav svetlih in temnih plati. Drugi ni samo to, kar me na njem moti. Je veliko več kot to. Iz istega razloga ne smem zahtevati, da mora biti njegova ljubezen popolna, da bi ga cenil. Ljubi me takšen, kot on sam je, in kakor more – s svojimi omejitvami; toda dejstvo, da je njegova ljubezen nepopolna, še ne pomeni, da je hlinjena ali da ni resnična. Njegova ljubezen je resnična, a je omejena in zemeljska. Zato mi bo, če preveč zahtevam od njega, to tako ali drugače dal vedeti: da ne bo zmožen niti ne bo sprejel, da bi igral vlogo božanskega bitja ali mi ustregel v vseh mojih potrebah. Ljubezen sobiva tudi v nepopolnosti, jo opraviči in prenaša ter zna spričo omejitev ljubljenega bitja molčati.

 

 

 

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· Martinovo nedeljo na Teharjah bomo obhajali 12. novembra. Takrat bo samo ena sveta maša, ob 1000. Naš gost bo salezijanski inšpektor, mag. Janez Potočnik. V Kompolah bo maša tisto nedeljo ob 800.