22.10.2017

Oznanila za 29. med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

 
   

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

29. NEDELJA MED LETOM – misijonska

 Nedelja,

22. 10. 2017

ob 800 za žive in rajne farane

ob 1000 za + Franca Kača

Janez Kapistran

Poned., 23. 10.

ob 700 za + Franca Hermana, obl. in sorodnike

Anton Maria Claret

Torek, 24. 10.

ob 1900 za + Franca Vrhovška

Krizant in Darinka

Sreda, 25. 10.

ob 700 za + Frančiško Horjah

Demetrij Solunski

Četrtek, 26. 10.

ob 1900 za + Matildo Kalčič

Sabina Avilska, muč.

Petek, 27. 10.

ob 700 za + Ano Grabner

Simon in Juda Tadej

Sobota, 28. 10.

ob 1900 za + Franca Tovornika

30. NEDELJA MED LETOM-žEGNANJSKA

 Nedelja,

29. 10. 2017

ob 800 za žive in rajne farane

ob 1000 za + družine Trafela, Oberžan in Zevnik

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

29. NEDELJA MED LETOM - misijonska

Nedelja,

22. 10. 2017

ob 1000 za + Franca Novak in starše Angelo in Franca

             za + Anico in Antona Mihelčič

             za + Leopolda in Jožico Bukovšek

Anton Maria Claret

Torek, 24. 10.

ob 1800 za + Rajka Verbiča

Simon in Juda Tadej

Sobota, 28. 10.

ob 1800 za + Ivana Čvana in rodbino

30. NEDELJA MED LETOM–žEGNANJSKA

Nedelja,

29. 10. 2017

ob 1000 za + Tržanove, Hercog-Zeličeve in

                        Edija Kostrevca

Duhovni pomočnik, g. Stanko Gajšek, bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 700: v  ponedeljek, 23. 10., za + Nežo Košec; v četrtek, 26. 10., za + Zofijo Oberžan; in v petek, 26. 10., za + Jožico Žmaher.

Danes ne moremo pristopiti k človeku z »razlogi avtoritete« (moči), ampak le z »avtoriteto (močjo) razlogov«. To pomeni: ne od zgoraj, kakor z visoke prižnice, pokroviteljsko in z dvignjenim prstom. Ljudje pričakujejo, da jim zahteve vere utemeljimo in pokažemo, da so pametne in človeku v srečo. Tako ravna tudi Jezus v današnjem evangeliju. To je najboljši misijonski pristop.                                                                                                     Po: B. Dolenc

 

 

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 22. DO 29.10. 2017

Danes je misijonska nedelja. Spominjamo se misijonarjev, še zlasti naših, slovenskih, ki v različnih deželah sveta oznanjajo Jezusov evangelij in pomagajo ljudem v stiski. Podprimo jih z molitvijo in z darom misijonske nedelje. Ker je v Kompolah danes posebno slavje, bomo tam  za misijone namenili zbirko prihodnje nedelje. Bog povrni za vaš dar.

Še ta teden je mesec oktober, ki nas vsako leto vabi k molitvi rožnega venca. Ohranjajte in poživljajte v družinah to lepo molitev, v kateri vedno obnavljamo zgodovino odrešenja in se po Mariji obračamo k Jezusu. Kadar ni mogoče zmoliti celega dela, pa zmolite vsaj kakšno desetko. Z otroci pri verouku bomo ta teden molili rožni venec. Starše in otroke pa lepo vabim k molitvi v torek pred mašo, ob 1830, molili bomo za družine in za mir v svetu. Lepo vabim, da se pridružite.

Danes obhajamo v Kompolah 20 let od ustanovitve župnije sv. Lovrenc.  Sv. mašo bo vodil ustanovitelj župnije, nadškof dr. Franc Kramberger. Lepo vabljeni, da se tako Bogu zahvalimo za prejete milosti in ga prosimo blagoslova in modrosti za naprej. Dve prihodnji nedelji si boste lahko v župnišču ogledali tudi fotografije, ki kažejo dogodke in slovesnosti preteklih let. V cerkvi smo naredili nove sedeže za duhovnika in ministrante in tako bolj dostojno uredili prostor pri oltarju. Za to bo namenjena naša današnja nabirka. Bog povrni.

Vse župnijske sodelavce iz obeh župnij lepo vabim na tradicionalno romanje sodelavcev, ki bo na zahvalno nedeljo popoldne v zgornjo Savinsko dolino. Rezervirajte si čas.

Misijonarjeva spodbuda na misijonsko nedeljo

Misijonar pomaga, podpira, rešuje množico ubogih, pomoči potrebnih in neukih ljudi. Prav v tem je veliko notranje zadoščenje in sreča. Misijonar, hodeč po Jezusovih stopinjah, prinaša veselo oznanilo, je ljudem v mnogotero pomoč in oporo. Zato je tudi deležen obilnega Božjega blagoslova.

Misijonarjeva pot je težka, toda zelo osrečujoča. Občutek, da storimo nekaj dobrega in koristnega človeku v potrebi in stiski, je čudovit. To pove tudi rek: "Lepše je dajati kot prejemati." Marsikdo tega še ni občutil. Treba je obuditi dobroto, ki je v človeku. Kot testo potrebuje kvas in sol, da postane rahel, okusen kruh, tako človek potrebuje spodbudo. Prizadevanje za dobro plemeniti in prinaša napredek in blaginjo trpečim, katerih veseli nasmeh in hvaležnost v očeh sta dragoceno plačilo.

Darežljivo odprimo dlan in, čeprav z majhnim darom, pomagajmo misijonarjem v njihovih plemenitih prizadevanjih za mir in dobro, za izboljšanje življenjskih in zdravstvenih razmer, za izobraževanje in prinašanje veselega oznanila najrevnejšim. Jezus naj blagoslavlja in varuje njihovo plemenito in sveto poslanstvo.                                                                             Arhiv: Radio Ognjišče; Danilo Lisjak, misijonar

Ta teden ministrira: Ema Putamec.

Bliža se praznik vseh svetih in Spomina na naše rajne. Vabimo, da se svojih rajnih v molitvi in sveti maši hvaležno spominjamo. Za molitvene spomine izrežite spodnji del, izpolnite in do nedelje, 29. 10., oddajte v cerkvi. Po vaših namenih bomo molili za rajne in darovali svete maše. Vabim vas, da se jih po svojih močeh udeležite.

PROSIM, SPOMNITE SE V MOLITVI NAŠIH RAJNIH: (napišite imena rajnih, za katere želite, da molimo):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi pomagati družini v iskanju prave krščanske poti vsem v družinskem življenju: 4. poglavje:

LJUBEZEN V ZAKONU: Ljubezen vse prenaša in opraviči

112. Najprej je rečeno, da »vse prenaša in opraviči« (pánta stégei). To se razlikuje od »jemati slábo v račun«, kajti ta izraz ima opraviti z rabo jezika; pomeni lahko »molčati« o slabem, ki je morda prisotno v drugem. To vključuje, da zadržimo sodbo in brzdamo nagnjenje, da bi izustili trdo in neizprosno obsodbo: »Ne obsojajte in ne boste obsojeni« (Lk 6,37b). Čeprav bi to nasprotovalo naši običajni rabi jezika, Božja beseda od nas zahteva: »Bratje, ne govorite drug proti drugemu!« (Jak 4,11). Namerno škodovati podobi drugega pomeni, da uveljavljamo lastno podobo, se znebimo zamer in zavisti, ne da bi nas skrbela škoda, ki jo povzročamo. Pogosto pozabljamo, da je obrekovanje lahko velik greh, resna žalitev Boga, ko hudo prizadene dobro ime drugih in jim povzroči škodo, ki jo je zelo težko popraviti. Zato je Božja beseda tako stroga do jezika in pravi, da je »jezik vesolje krivice, ki omadežuje vse telo« (Jak 3,6); nestanovitno zlo je in poln smrtonosnega strupa« (Jak 3,8). Če »z njim preklinjamo ljudi, ki so stvarjeni po Božji podobnosti« (Jak 3,9), ljubezen varuje podobo drugih z rahločut­nostjo, ki obvaruje celo dobro ime sovražnikov. V obrambi Božje postave ne smemo nikoli pozabiti te zahteve ljubezni.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

V Kompolah bodo večerne sv. maše že v oktobru ob 1800, na Teharjah še ob 1900.

Na praznik Vseh svetih bo na Teharjah sv. maše ob 800 in ob 1000, molitev na pokopališču in blagoslov grobov ob 1400, nato molitev za rajne v cerkvi na Teharjah. V Kompolah pa sv. maša ob 800 in ob 1000 - po maši blagoslov grobov; molitev za rajne pa ob 1700 v cerkvi.

· Martinovo nedeljo na Teharjah bomo obhajali 12. novembra. Takrat bo samo ena sveta maša, ob 1000. Naš gost bo sal. inšpektor, mag. Janez Potočnik. V Kompolah bo maša ob 800.