07.12.2019

Oznanila za 2. ADVENTNO NEDELJO - PRAZNIK BREZMADEŽNE, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

BREZMADEŽNO SPOČETJE

DEVICE MARIJE

 Nedelja,

8. 12. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Janeza in Angelo Mramor

Valerija, mučenka

Poned., 9. 12.

ob 7.00 za + Dragico Teržan

* Gajšek v Kostrivnici: za + Elizabeto in Franca Majoranc

Loretska Mati Božja

Torek, 10. 12.

ob 18.00 za + Sonjo Trstenjak, Jožefo in Zdenkota         

      Rozman in za zdravje

Damaz I., papež

Sreda, 11. 12.

ob 7.00 za + Romana Rismana, osmina

D. Marija iz Guadalupe

Četrtek, 12. 12.

ob 18.00 za + Milana in Albina Vipotnik, Stanka in

       Antonijo Hrvatič

* Gajšek v Kostrivnici: za + Jožefa Jezovška

Lucija, mučenka

Petek, 13. 12.

ob 7.00 za + Lucijo in Franca Herman, brata in sestre                                                     

* Gajšek v Kostrivnici: za + Faniko Klinar

Janez od Križa

Sobota, 14.12.

ob 17.00 duhovna obnova v dvorani, možnost spovedi

ob 18.00 za + Amonove

3. ADVENTNA NEDELJA

 Nedelja,

15. 12. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jankota Palirja, Palirjeve in Čanžekove

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

BREZMAD. SPOČET. DEVICE MARIJE

 Nedelja,

8. 12. 2019

ob 10.00 za + Dorčija Gajška, Nežo in rodbino

               Pušno

Loretska Mati Božja

Torek, 10. 12.

ob 18.00 za + Štefana Pušnika

Janez od Križa

Sobota, 14.12.

ob 9.00 za + Janeza (10. obl.) in Štefanijo Oberžan

3. ADVENTNA NEDELJA

 Nedelja,

15. 12. 2019

ob 10.00 za + Stanislava Štarkla (obl.), Frančiško in Alojza Žohar

*G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek  in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Romana Rismana, 30-letnega, s Teharja. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Zelo samozavestna žena pravi svojemu možu: »Ko bo eden od naju umrl, se bom preselila na deželo«!

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN  OD 8. DO 15. 12. 2019

V petek je bil god sv. Miklavža, velikega prijatelja otrok. Na predvečer, v četrtek, je obiskal tudi otroke v naši cerkvi. Pričakali so ga ob kratkem besednem bogoslužju, igrici, ki so jo pripravili letos ministranti in ministrantke in ob lepem otroškem petju, ki so mu pritegnili tudi odrasli. Nato jih je nagovoril in razdelil darila, od najstarejših do predšolskih malčkov. Ti so ga še posebej iskreno občudovali in se mu zahvaljevali. Jaz pa se lepo zahvalim vsem, ki ste Miklavžu pomagali, da je to lahko storil, še posebej Krajevni skupnosti Teharje in Občini Štore in seveda Miklavžu in njegovim angelskim sodelavcem. Naj se zastonjska dobrota, ki jo uresničuje sv. Miklavž, razteza tudi preko nas, odraslih in otrok, da bi znali iskreno in po tiho deliti dobrine in prinašati dobro med ljudi, še zlasti tistim, ki jih imajo manj, kot mi.

Danes obhajamo praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije, se veselimo začetka njenega življenja pod srcem matere Ane. Skozi ves adventni čas nam je ona še posebej blizu, saj prinaša Odrešenika med nas. Lepo vas vabim, da sprejmete Marijo za en večer v svoj dom, se ob molitvi, adventnem vencu in adventnem koledarju zamislimo, molimo, preberemo lepo misel, zapojemo kakšno lepo (Marijino) pesem. To bo lep večer za vso družino, ki vas bo povezal z Marijo in Jezusom, pa tudi vas med seboj. Marijin kip lahko dobite v zakristiji, na seznam pa lahko napišete, kdaj bi ga želeli.

Lepo vabim k izdelavi božičnih voščilnic: v sredo, ob 15.00, v našo veroučno učilnico.

Naredimo družinski (ali svoj) adventni plan: česa bo več in česa manj letos v adventu?

Otroci in starši, ali kaj prebirate adventni koledar, ki so ga otroci dobili pri verouku? Na razpolago je tudi drugim, zadaj v cerkvi.

Adventni čas je namenjen za našo duhovno pripravo na božje rojstvo, ki ga obhajamo na Božič. Jezus se je rodil v tišini svete noči, stran od hrupa in veseljačenja tedanjega (in sedanjega) sveta. Zato je prava priprava za nas duhovna, notranja; na zunaj (jaslice, smrečka, darovi) pa le simbolna, da nas spomni in usmerja naše misli v največjo skrivnost in radost človeka - na božje rojstvo in naše odrešenje. Zato vas lepo vabim k notranji pripravi: obisku svete maše, devetdnevnici (od 16. –23.12.) in k duhovni obnovi, ki jo pripravljamo za obe župniji v soboto, 14. 12. 2019. Ob 17.00 bo v dvorani duhovna misel in razmislek o lastnem življenju, ob 18.00 sveta maša in priložnost za spoved in po maši ob 19.00 v Martinovi dvorani srečanje s dr. Karlom Gržanom, ki bo spregovoril na temo:»Kako se osrečiti-osrčiti v prazničnih dneh?« Lepo povabim vse farane iz obeh župnij, še zlasti vse župnijske sodelavce.                                                                                         

Starše otrok, ki obiskujejo verouk v 4. in 5. razredu, lepo vabiva s katehistinjo s. Cirilo, na sestanek, v sredo ob 18.00 v našo veroučno učilnico.

Dejstvo je, da je že čisto na začetku človeškega rodu, takoj po padcu prvega človeka v greh, Bog napovedal zmago nad grehom, zmago nad satanom, to zapeljivo in lažnivo kačo. Napovedal je skrivnostno ženo, po kateri se bo to zgodilo: »Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med tvojim in njenim zarodom. On ti bo glavo strl« (1 Mz, 3,15). Ta napoved se je v različnih oblikah ponavljala skozi vso Staro zavezo... Še posebej, ko napoveduje prerok Izaija: Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki mu bo dala ime Emanuel«, kar pomeni »Bog z nami« (Iz 7,14).

Te Božje napovedi so se uresničile prav v Mariji, skromni, verni in dotlej neznani nazareški deklici, ki jo je Bog izbral za orodje svojega odrešenjskega načrta. K njej je poslal angela, ki naj ji sporoči to veliko in veselo novico, da bo rodila otroka, ki bo obljubljeni Mesija, še več, ki bo Božji Sin.

                                                                                          Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Veseli del

 

AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

Deveto poglavje

DUHOVNOST V ZAKONU IN DRUŽINI Duhovnost skrbi za druge, tolažbe in spodbude
325. Učiteljeve besede (prim. Mt 22,30) in tiste sv. Pavla (prim. 1 Kor 7,29-31) o zakonu so – ne naključno – vključene v zadnjo in dokončno razsežnost našega življenja, ki jo moramo znova ovrednotiti. Tako bodo zakonci lahko spoznali smisel poti, po kateri hodijo. Kajti, kakor smo v tej spodbudi večkrat spomnili, nobena družina ni nebeška resničnost in izdelana enkrat za vselej, temveč zahteva postopno zorenje svoje sposobnosti za ljubezen. Obstaja pa neki stalni poziv k popolnosti, ki izhaja iz popolnega občestva Svete Trojice, iz dragocenega zedinjenja med Kristusom in njegovo Cerkvijo, iz tiste tako lepe skupnosti nazareške družine in iz brezmadežnega bratstva in sestrstva med nebeškimi svetniki. Kljub temu nam razmišljanje o še ne doseženi polnosti tudi dovoljuje, da zgodovinsko pot, ki jo hodimo kot družine, vidimo v pravi perspektivi. Tako bomo nehali od medčloveških odnosov zahtevati popolnost, čistost namenov in povezanost, do katere bomo lahko dospeli šele v dokončnem kraljestvu. Ta pogled nam preprečuje, da bi strogo sodili tiste, ki živijo v okoliščinah velike slabosti. Vsi smo poklicani, da v sebi vzdržujemo živo stremljenje po nečem, kar presega nas same in naše omejitve; vsaka družina mora živeti s to stalno spodbudo. Pojdimo kot družina naprej, ostanimo na poti! Obljubljene so nam še večje stvari. Ne obupujmo zaradi svojih omejitev, a se tudi ne odpovejmo prizadevanju za polnost ljubezni in communio, ki nam je obljubljena.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- Adventni večer z dr. Karlom Gržanom: v soboto, 14. 12., ob 19.00 v župnijski dvorani, Teharje.

- Sestanek za starše otrok iz 4. in 5. razreda bo v sredo, 11. 12. ob 18.00.

 

Danes, v nedeljo, 8. 12. Je pri sv. Jožefu Adventni koncert, ki ga pripravljajo člani priznanega zbora Ljubljanski madrigalisti, z naslovom Veni Domine (pridi, Gospod). To bo lep glasbeni dogodek, pridite.

 

Za animatorje pripravljajo v Salezijanskem mladinskem centru v Celju, prvo srečanje je že v soborto, 14. 12. Ob 8.30, zaključek 12. 30. Lepo vabim in spodbujam animatorje.