30.11.2019

Oznanila za 1. ADVENTNO NEDELJO, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

1. ADVENTNA NEDELJA

 Nedelja,

1. 12. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 blagoslov adventnih vencev,

     za + Ano in Martina Romih, brata Martina in Alojza

Natalija, mučenka

Poned., 2. 12.

ob 7.00 za + Jožefo in Zdenkota Rozman

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih III.

Frančišek Ksaver

Torek, 3. 12.

ob 18.00 za + Matevža, starše, Vinka, Milico, Nežiko

      Nežmah

Janez Damaščan

Sreda, 4. 12.

ob 7.00 za + Hermana in Antona Pepelnak

Savo, opat

Četrtek, 5. 12.

ob 18.00 besedno bogoslužje, igra in prihod Miklavža

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih IV.

Nikolaj, Miklavž

1. Petek, 6. 12.

ob 7.00 za + po molitvenem spominu 4                                                            

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih V.

Ambrož, škof

1.Sobota, 7.12.

ob 15.00 za zdravje; srečanje starostnikov Teharje

ob 18.00 za + Jožeta Markovška; molitev za spravo

BREZMADEŽNO SPOČETJE

DEVICE MARIJE

 Nedelja,

8. 12. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Janeza in Angelo Mramor

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

1. ADVENTNA NEDELJA

 Nedelja,

1. 12. 2019

ob 10.00 blagoslov advetnih vencev,

      za + Marto Oblak

Frančišek Ksaver

Torek, 3. 12.

ob 18.00 za + Tilčko Majcen

Ambrož, škof

Sobota, 7. 12.

ob 9.00 za + Terezijo (obl.) in Ivana Kovač

BREZMAD. SPOČET. DEVICE MARIJE

 Nedelja,

8. 12. 2019

ob 10.00 za + Dorčija Gajška, Nežo in rodbino

               Pušno

*G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek  in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite na Teharjah.

Za nasmeh: Usluga. »Janezek, pojdi po metlo, ki je na drugi strani dvorišča,« reče mama sinku nekega zimskega večera. »Mami, noč je. Mene je strah iti čisto sam čez dvorišče …« – »Ne boj se, Janezek. Dobro veš, da je Jezus povsod in nas varuje. Ne boš sam!« – »Mar res? Povsod da je? Tudi na drugi strani dvorišča?« – Seveda, srček!« – Janezek odpre dvoriščna vrata in zakliče: »Jezus, ko si ravno na drugi stran dvorišča, te prosim, da mi prineseš metlo!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 1.- 8.  12. 2019

Skozi ves teden od praznika Kristusa Kralja do 1. adventne nedelje obhajamo v Sloveniji teden Karitas, se spominjamo različnih ubogih in zbiramo sredstva za njihovo pomoč. Danes pa obhajamo tudi nedeljo Karitas. Na adventnem vencu prižigamo 1. svečko in mislimo na to, da bi tudi v srcih prižgali luč dobrote, pozornosti in odpuščanja. Vsako dobro delo je korak k temu. Ali sem v tem tednu že storili dobro delo človeku, ki potrebuje materialno ali duhovno pomoč?

Tudi danes, na 1. nedeljo v decembru, vas vabim na kavo, čaj ali sok. Tokrat bomo poleg tega obogateni še s kratko predstavitvijo novih knjig Mohorjeve družbe, ki jih bo predstavila dr. Cvetka Rezar in tudi novega zgodovinskega romana mag. Branka Cestnika z naslovom Sonce Petovione, ki je izšel ta teden. Po prvi maši bo z nami tudi avtor, duhovnik mag. Branko. Lepo vabim v večjem številu. Mohorjeva družba je prva slovenska knjižna založba, ustanovil pa jo je bl. Slomšek in je v naši kulturni zgodovini opravila veliko vlogo. Tudi danes nam je dragocena in je prav, da jo poznamo in se ob njenih knjigah bogatimo. »Le kaj pametnega si izberite v branje, da ne boste časa in denarja izgubljali in si pošteno srce in pamet kalili! Berite in kar ste brali, dobro preudarite. (bl. Anton Martin Slomšek)

Vsako leto za starejše v Krajevne skupnosti Teharje pripravijo jeseni srečanje v dvorani krajevne skupnosti, prej pa, ob 15.00, sveto mašo za zdravje. Tako bo tudi to soboto, 7. decembra. Lepo vabljeni, da se tudi iz drugih delov župnije pridružite pri sv. maši za zdravje, združeno tudi s svetim maziljenjem za bolne in ostarele.

Ta teden je god sv. Miklavža, velikega prijatelja otrok. Svoj obisk je najavil v naši cerkvi za četrtek ob 18.00. pričakali ga bomo ob kratkem besednem bogoslužju in igrici. Lepo vabljeni vsi veroučenci iz župnije Teharje in sv. Lovrenc, ter predšolski otroci.

V adventnem času nam je še posebej blizu Marija, katere začetek življenja obhajamo v nedeljo, 8. 12. kot praznik Brezmadežnega spočetja. Tudi skozi ves adventni čas se ob Mariji pripravljamo na Jezusovo rojstvo - na Božič. Povabim vas, da sprejmete Marijin kip za en večer v svoj dom in ob njem v družini molite, pojete, se pogovarjate. Še posebej bo v pomoč adventni koledar, ki so ga veroučenci že dobili, nekaj pa jih je še na razpolago. Za vsak dan je zapisana lepa misel in spodbuda za dobro delo. Marijin kip lahko dobite v zakristiji, na seznam pa lahko napišete, kdaj bi ga želeli. Sprejmite Marijo v svoj dom, saj po njej sprejemamo Jezusa, Odrešenika.

Naredimo družinski (ali svoj) adventni plan:                                                                                        

Nedelja Karitas nas vabi, da bi znali vsak dan uzreti stisko ljudi okrog nas. Slednja ni vedno le materialna; morda je katera druga mnogo večja od te. Bodimo vsi delivci dobrega v svetu, v katerem živimo. Topla in vzpodbudna beseda, okrepljena z iskreno molitvijo za sočloveka, mnogokrat naredi že veliko.

Naredimo družinski (ali svoj) adventni plan:                                                                                        

Koliko minut več bom

min

Koliko minut manj bom

min

molil sam ali z drugimi

 

pri televiziji, tablici

 

se pogovarjal z družinskimi člani

 

pri računalniku, telefonu

 

bral dobre knjige

 

odsoten od doma

 

se igral z drugimi člani v družini

 

klepetal in opravljal

 

 

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

Deveto poglavje

DUHOVNOST V ZAKONU IN DRUŽINI Duhovnost skrbi za druge, tolažbe in spodbude
323. Globoko duhovno doživetje je, da na ljubljenega človeka gledamo z Božjimi očmi in v njem prepoznavamo Kristusa. To zahteva pripravljenost, ki ne pričakuje povračila, kar omogoča, da znamo ceniti njegovo dostojanstvo. Pred drugim smo lahko popolnoma prisotni, če se mu »kar tako« posvetimo in pozabimo na vse drugo okrog sebe. Ljubljeni človek si zasluži vso pozornost. Jezus je bil zgled za to, kajti kadar je kdo prišel k njemu, da bi z njim govoril, ga je pogledal in z ljubeznijo zrl vanj (prim. Mr 10,21). V njegovi navzočnosti nihče ni imel občutka, da je ostal prezrt, ker so njegove besede in njegova dejanja izražala vprašanje: »Kaj hočeš, da naj ti storim?« (Mr 10,51). To se živi tudi sredi vsakdanjega družinskega življenja. Ko se spomnimo, da človek, ki živi z nami, zasluži vse to, kajti v njem je neskončno dostojanstvo, saj je predmet brezmejne ljubezni nebeškega Očeta. Tako se poraja nežnost, ki je sposobna, da »v drugem prikliče na dan veselje, ker se čuti ljubljenega. Na poseben način se ta nežnost izrazi v tem, da se z največjo pozornostjo posvetimo mejam drugega, posebno takrat, ko te omejitve očitno izstopajo.«

324. Po nagibu Svetega Duha družina ne le sprejema življenje, ko ga spočne v svojem naročju, temveč tudi tako, da se odpre, gre iz sebe, da bi svoje dobro širila med druge, da bi zanje skrbela in iskala njihovo srečo. To odpiranje se izraža posebno z gostoljubjem, h kateremu vabi in spodbuja Božja beseda: »Gostoljubnosti ne pozabite. V tej so namreč nekateri, ne da bi vedeli, pogostili angele« (Heb 13,2). Če družina sprejme druge in gre ven k njim, zlasti k ubogim in zapuščenim, potem je »simbol in priča tistega materinstva Cerkve, pri katerem je dejavno udeležena«. Družbena razsežnost ljubezni, odsvit Trojice, je v resnici to, kar združuje duhovni smisel družine in njeno poslanstvo zunaj nje, kajti ta ljubezen naredi družinsko kerygmo v javnosti navzočo z vsemi njenimi zahtevami glede skupnosti. Družina živi svojo posebno duhovnost tako, da je hkrati domača Cerkev in živa celica za preobrazbo sveta.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Adventni večer z dr. Karlom Gržanom: v soboto, 14. 12., ob 19.00 v župnijski dvorani, Teharje.

- Sestanek za starše otrok iz 4. i n 5. razreda bo v sredo, 11. 12. ob 18.00.