23.11.2019

Oznanila za PRAZNIK KRISTUSA KRALJA za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

KRISTUS KRALJ

 Nedelja,

24. 11. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + starše Kok, Riharda Kok in Božija Gajška

Katarina Sinajska

Poned., 25. 11.

ob 7.00 za + Milko Srebot

* Gajšek v Kostrivnici: po molitvenih spominih v.

Valerijan Oglejski

Torek, 26. 11.

izjem. ob 17.00 za božje varstvo prebivalcem Štor

Virgil in Modest, šk.

Sreda, 27. 11.

ob 7.00 za + Albina Polaka, osmina

Katarina Laboure, redovnica

Četrtek, 28. 11.

ob 18.00 za + Jožefo Zupanc in Vinka Gučka

* Gajšek v Kostrivnici: po molitvenih spominih I.

Saturnin, mučenec

Petek, 29. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih 3                                                               

* Gajšek v Kostrivnici: po molitvenih spominih II.

Andrej, apostol

Sobota, 30. 11.

ob 18.00 za + Marijo Ojsteršek

1. ADVENTNA NEDELJA

 Nedelja,

1. 12. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 blagoslov adventnih vencev,

     za + Ano in Martina Romih, brata Martina in Alojza

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

KRISTUS KRALJ

 Nedelja,

24. 11. 2019

ob 10.00 za + Milko Horžen, Jožico Pečnak, starše Lenart in rodbino

Valerijan Oglejski

Torek, 26. 11.

ob 18.00 za + Franca Podplatana

Andrej, apost.

Sobota, 30. 11.

ob 9.00 za + Zdenko Vrečar (obl.), starše Vrečer

1. ADVENTNA NEDELJA

 Nedelja,

1. 12. 2019

ob 10.00  blagoslov advetnih vencev,

      za + Marto Oblak

*G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek  in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite na Teharjah.

V sredo smo na Teharjah pokopali Albina Polaka, 66-letnega, iz Ogorevca. Bog mu daj večni miri in pokoj.

Za nasmeh: Na sodišču: »Obtoženi, osumljeni ste vloma. Ali ste vlomili tako, kot je napisano v  poročilu?« »Ne, nisem, gospod sodnik. Moram pa priznati, da tudi ta način sploh ni slab

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 24. 11- 1. 12. 2019

Sestanka za starše otrok iz 7. in 8. razreda se je od 38 otrok udeležilo le 17 staršev (dvoji so se opravičili). Obžalujem skromen obisk, saj je povezanost staršev in katehetov res pomembna.

Danes, z nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva, zaključujemo letošnje cerkveno leto, obdobje od lanskega adventa, preko vsega duhovnega dogajanja skozi leto. Bogu hvala za vse milosti, ki smo jih bili deležni po molitvi, obhajanju svete maše, drugih zakramentov in vseh duhovnih ali župnijskih srečevanjih. Naš pogled se vsebinsko ne ustavi pri posameznih dogodkih ali težavah, ki jih prinaša vsakdanje življenje, ampak z vizijo večnosti, saj je Kristus, naš Odrešenik, vesoljni vladar nad vsem naravnim in človeškim dogajanjem. Tako ima vse svoj smisel in se ne izgubi kljub zlu in nepopolnosti ljudi in tega sveta. Tako je krščansko upanje utemeljeno na trdni skali božje modrosti in ljubezni. Zato spet z novim upanjem prihodnjo nedeljo začnemo nov adventni čas pričakovanja Odrešenikovega rojstva. Pri tem nam je posebej v pomoč simbol adventnega venčka. S svojo okroglo obliko, z zelenjem in svečkami nam govori o življenju, o neskončnosti, o svetlobi upanja, ki jo prinaša Jezusovo rojstvo, pa tudi o dobroti, ki se širi z drobnimi lučkami naše človeške dobrohotnosti. Lepo vabim, da bi venčke izdelali, če je mogoče sami, ali da jih skupaj delamo v župniji in pomagamo narediti tistim, zlasti starejšim, ki sami ne zmorejo. Še vabim k izdelavi v soboto ob 10.00. Venčke bomo blagoslovili v nedeljo pri sv. maši ob 10.00.

Ta teden bo veliko dogajanja. V ponedeljek lepo vabim člane Župnijskega sveta Teharje na sestanek ob 19.00.

V torek praznujemo obletnico posvetitve celjske stolnice. Stolna cerkev je kot mati cerkva po vsej škofiji, saj se tukaj dogaja krizmena maša in mnoge druge škofijske slovesnosti, zato slovesno obhajamo praznik njene posvetitve. Ker je 26. novembra tudi Slomškov rojstni dan in ker je letos minilo 20 let od Slomškove beatifikacije, bomo po sveti maši, v kateri bodo sodelovali predstavniki vseh dekanij v škofiji, prisluhnili Slomškovim besedam ob vseh enajstih dekanijah naše celjske škofije. Lepo vabljeni v torek ob 18.00 v stolnico.

Teden od nedelje Kristusa Kralja do 1. adventne nedelje je v Sloveniji imenovan teden Karitas, posvečen dobrodelnosti. Prostovoljci te cerkvene dobrodelne organizacije storijo veliko dobrega, še posebej tistim, ki si sami težko pomagajo. V sredo dopoldne bo ob 11.00 na Ponikvi sv. maša za sodelavce Karitas iz vse Slovenije, zvečer pa bo že 29. dobrodelni koncert Klic dobrote v celjski dvorani Golovec. Vedno je to podprto z zbiranjem denarja za družine v stiski. Lepo vabljeni, da sodelujemo, tako pri romanju, kot z udeležbo na koncertu in pri dobrodelni akciji. Z malimi prispevki tako gradimo veliko solidarnost in pomagamo mnogih družinam prebroditi njihovo stisko. Vstopnice lahko dobite tudi pri meni.

Vsako prvo nedeljo v mesecu vas običajno po obeh mašah povabim na kavo, čaj ali sok. Prihodnjo nedeljo pa bomo obogateni še s kratko predstavitvijo novih knjig Mohorjeve družbe, ki jih bo predstavila dr. Cvetka Rezar in tudi novega zgodovinskega romana mag. Branka Cestnika z naslovom Sonce Petovione, ki bo izšel ta teden. Po prvi maši bo z nami tudi avtor, g. Branko. Lepo vabim v večjem številu. Mohorjeva družba je prva slovenska knjižna založba, ustanovil pa jo je bl. Slomšek in je v naši kulturni zgodovini opravila veliko vlogo. Tudi danes nam je dragocena in je prav, da jo poznamo in se ob njenih knjigah bogatimo. »Le kaj pametnega si izberite v branje, da ne boste časa in denarja izgubljali in si pošteno srce in pamet kalili! Berite in kar ste brali, dobro preudarite. (bl. Anton Martin Slomšek)

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

Deveto poglavje

DUHOVNOST V ZAKONU IN DRUŽINI Duhovnost skrbi za druge, tolažbe in spodbude
321. »Krščanski zakonci so drug drugemu, svojim otrokom in ostalim domačim sodelavci za milost in pričevalci za vero.«Bog jih kliče za posredovanje življenja in zato, da bi skrbeli drug za drugega. Ravno zaradi tega je bila družina »od nekdaj najbližja ‚bolnišnica‘«. Negujmo drug drugega, podpirajmo drug drugega, spodbujajmo se med seboj in vse to živimo kot del naše družinske duhovnosti. Življenje zakonskega para je deležnost pri rodovitnem Božjem delu in vsak je za drugega stalen izziv Svetega Duha. Božja ljubezen se izraža tudi »z besedami, s katerimi si mož in žena izražata svojo zakonsko ljubezen«. Tako sta oba drug za drugega odsev Božje ljubezni, ki tolaži z besedo, pogledom, pomočjo, ljubkovanjem in objemanjem. Zato je »želja, da bi osnovala družino (…), odločitev, da bosta del Božjih sanj, odločitev, da bosta sanjala z njim, odločitev, da bosta z njim gradila, da se bosta skupaj z njim vrgla v to pustolovščino in gradila svet, kjer se nihče ne počuti samega«.

322. Celotno življenje družine je usmiljena »paša in varovanje«. Vsak skrbno slika in piše v življenje drugega: »Naše pismo ste vi, zapisano v naših srcih, (…) pisano ne s črnilom, ampak z Duhom živega Boga« (2 Kor 3,2-3). Vsak je »ribič ljudi« (prim. Lk 5,10), ki v Jezusovem imenu »meče mreže« (prim. Lk 5,5) na druge, ali je kmet, ki obdeluje svežo prst svojih ljubih in iz njih spravlja, kar je najboljše. Zakonska rodovitnost pomeni tudi podpirati druge, kajti »koga ljubiti pomeni, od njega pričakovati nekaj nedoločljivega in nepredvidljivega; in hkrati pomeni, da mu na kakršen koli način pomagamo do sredstva, da bo mogel ustrezati temu pričakovanju«.To je Božja služba, kajti Bog je v nas položil veliko dobrih stvari, v upanju, da jim bomo dali rasti.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

-  Romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo: sreda, 27. 11. ,ob 10.30.

-  Dobrodelni koncert Klic dobrote: Celje, dvorana Golovec, sreda, 27. 11. 2019, ob 20.00.

-  Seja ŽPS bo v ponedeljek, 25. 11. 2019, ob 19.00.

-  Adventni večer z dr. Karlom Gržanom: v soboto, 14. 12., ob 19.00 v župnijski dvorani, Teharje.

 

 

Uporabnik 0