16.11.2019

Svete maše za rajne po molitvenih spominih -SV. LOVRENC

Ob prazniku vseh svetnikov ste prosili za molitve za rajne in darovali svoj dar. iz tega bomoopravili sv. maše po vaših namenih. vse namene sem razdelil v 5 skupin, označenih od 1. do 5. Svete maše bomo darovali nekaj pri sv. Lovrencu, ostale bo g. Gajšek daroval v svoji rojstni župniji. Nameni so objavljeni v Utripu. kadar je sv. maša v Kostrivnici, se lahko ta dan udeležine s tem namenom na Teharjah.

SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2019      KOMPOLE   1.

HENRIK IN ANGELA KRAJNC T ER RODBINA HORVAT-KRAJNC

FERENČAK ANA IN 2 FRANCA, GRČAR FRANC IN  MINKA, KOBAL TOMAŽ

RODBINA ŠUMEJ

ANTON, ANICA IN ALENKA MIHELČIČ, RODBINI MIHELČIČ IN MASTNAK, DRAGO PODGRAJŠEK

POKOJNI V DRUŽINAH PAVIČ, NEŽMAH, FERENČAK IN TOMAŽ KOBAL

ZDRAVKO IN JOŽE ROMIH; MARIJA, FRANC IN MARINA OBERŽAN IN DRUŽINA TRAFELA

HELENA, MATIJA, ANGELA, JANEZ MRAMOR IN IVAN PUŠNIK

SLAVICA PINTAR IN SORODNIKI; ANGELA IN JANEZ MRAMOR,

IVAN PUŠNIK IN SORODNIKI

PEPECA IN ANTON GLAVAČ,

STANKO MAJCEN

LUDVIK IN FRANČIŠKA ZUPANC IN  RODBINA,

EMIL IN ANTONIJA PASARIČ, JOŠKO, ŠTEFEK IN RODBINA,

RADO, MARIJA IN ANDREJ POLAK,

ANICA IN ALOJZ ROMIH IN STARŠI,

SESEDE: JUSTINA IN KAREL FLIS, MELITA IN FRANC GORIŠEK, JOŽICA IN LEOPOLD BUKOVŠEK ,

LJUDMILA, JOŽEF, ALBINA FRČAR, RAJKO VERBIČ IN RODBINA

PEPCA BOŽIČNIK IN BRANKO GABRŠEK

SLAVICA TOVORNIK, STARŠI NEŽA IN JOŽE TER ŠTEFAN JURMAN

ANGELA IN 2 FRANCA NOVAK, RAJNI IZ RODBINE KRISTINE IN HUBERTA KRALJ

IVAN GORIŠEK, FRANC ZORENČ IN STARŠI KAMENŠEK

DORČI GAJŠEK NEŽA IN VSI IZ RODBINE PUŠNO, STARŠI LAPORNIK IN SORODNIKI

 

 

 

 

 

SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2019      KOMPOLE   2.

JOŽICA IN POLDI BUKOVŠEK

MARIJA IN SILVO GAJŠEK

RAJNI V RODBINAH BUKOVŠEK, SIVKA, GAJŠEK IN GUBENŠEK

AMALIJA IN AVGUST DOBRAJC

MARIJA IN FRANC MULEJ;  MARIJA IN MARTIN KORENJAK;STARI STARŠI IN RODBINE MULEJ, KORENJAK, GOLOGRANC IN GABERC

IVAN IN MARIJA MULEJ, IVAN IN ANA CEHNER, STANKO IN ANICA MULEJ

JOŽEFA IN JOŽEF STOJAN, RODBINA PEKOVO;

VIKTOR IN MARIJA OCVIRK TER RODBINA OCVIRK

JOŽEF IN AMALIJA ROMIH IN RODBINA;

STANKO KAMPOŠEK IN RODBINA; RODBINA GAJŠEK IZ VRBNEGA,

JOŽEF, MARIJA IN ANA ARZENŠEK; RODBINA OJSTERŠEK IZ LAŠKE VASI

MARTINA IN STARŠI VRHOVŠEK; STARŠI ŽNIDAREC IN SORODNIKI

ROMOVI, MARIJA IN ŠTEFAN DVORJAK;

OLGA IN IVAN ZUPAN

MAMA MINKA, ANICA ROMIH IN DORČI GAJŠEK

KONRAD IN IVANA MASTNAK, RODBINA ŠTANTE, STARŠI KRAJNC IN MAGDALENC TER ROBI GREGORINČIČ

RODBINE JELOVŠEK, ŠULIGOJ, ÖROŠ, JESENEK

IVAN IN MARIJA ŠTOR, RODBINA POLAKOVO IN RODBINO RIBIZEL

STARŠI NOVAK, BRAT IN SESTRA TER STARŠI ZUPANC

IVAN ČVAN, STARŠI ALOJZ, ROZALIJA; IVAN NOVAK IN SORODSTVO,

STARŠI NEŽA IN IVAN

PAVEL ŠUHEL, MARKO BREČKO IN RODBINA ŠUHEL-MASTNAK

JOŽEFA IN JOŽEF STOJAN IN RODBINA PEKOVO

MAGDALENA IN PETER KOLAR IN RODBINA

 

SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2019      KOMPOLE   3.

POKOJNI TRŽANOVI, HERCOG-ZELIČEVI,

EDI KOSTREVC IN RODBINA DREN

POKOJNI IZ DRUŽIN  RISMAN IN PINTAR TER SORODNIKI

ADOLF GAJŠEK   IN MARJAN SELIČ

JOŽE,  MARIJA IN ANZI  KRAGELJ; MAJDA IN DRAGO LIPOŠEK

STANKO, FRANČIŠKA IN STANE KRAGELJ

DRUŽINA OJSTERŠEK-BREZENŠEK; JAKOB IN ANA; JAKEC, ANZEK, TEREZIJA, DRAGO ; JOŽEFA IN IVAN KARLOVČEC;

DRUŽINA  KROFLIČ: KAROLINA IN GREGOER, KARLI, VANČI, PEPEK, SILVA IN MARICA

RUDI ŽALER, BOGDANA SMEH

DRUŽINA BREZENŠEK, JAKOB, ANA;

IVAN IN JOŽEFA KARLOVČEC

JULIJANA IN LEOPOLD OCVIRK

ŠTEFAN VERDINEK, MARTIN IN NEŽA KOVAČ

VIDA IN FRANC MAJORANC, RODBINA URHOVA

ANTON IN  NEŽA KOŠEC IN SORODNIKI,

LEOPOLD IN ZINKA JECL IN SORODNIKI

FRANCI SELIČ IN RODBINI SELIČ IN VREČER

STARŠI: IVAN IN  TEREZIJA KOVAČ; FRANC IN IDA KOLAR, DRUŽINE KOVAČ, ŽOHAR, ZAJC, VRHOVŠEK, GABRŠČEK, JELENC, ŠTARKELJ, ULAGA, VREČKO, NOVAK, POVEŠ, BRGLEZ, KLINAR, GOBEC IN LOJZKA GODICELJ

FRANC, ALOJZ IN  JOŽICA MASTNAK, JOŽEFA, ALOJZ MRAMOR IN RODBINA; FRANČEK, MIHA KRESNIK, MILENA, AVGUST DOBRAJC; LIZIKA, JOŽE ZAJC, ANICA JAZBEC IN RODBINA CMOK.

ROZALIJA, ALOJZ ŽNIDAR, MARTIN, KATARINA IN RODBINA ŽNIDAR, ALOJZ IN FRANC MASTNAK,  JOŽEFA, ALOJZ  MRAMOR, STANKO TRBOVC

MARTIN ŽNIDAR, STARŠI ROZALIJA IN ALOJZ ŽNIDAR, STARŠI MARIJA IN VINKO DROBNE; ALOJZ IN TOMAŽ ŽNIDAR, RODBINA ŽNIDAR IN DROBNE

STARŠI PERTINAČ IN HRASTNIK, PAVLA STEPIŠNIK

 

 

SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2019      KOMPOLE   4.

IVAN IN ANGELA TOFANT,  MARTIN ŠTOR, NEŽA IN  RODBINA

TEREZIJA, JAKOB IN ELIZABETA GAJŠEK IN RODBINA ŠPULCER; JOŽE, GABRIJELA IN ŠTEFAN KOVAČ IN RODBINA JOŠČEVA

FLORJAN IN MARIJA ZUPANC TER  IVAN IN LJUDDMILA ŽOHAR

VID ČADEJ IN STARŠI PALČNIK; FRANC IN ELIZABETA GAJŠEK IN SORODNIKI

LOVRO IN ANA PODBREGAR; RODBINA GLAVAČ

JOŽE, GABRIJELA IN ŠTEFAN KOVAČ; JOŽEFA, JOŽEF IN JAKOB PEVEC:

ANGELA KOVAČ – HORJAK;  ALOJZ  IN VERONIKA ZAKELŠEK;

 FRANCI PLANJŠEK; JURIJ IN MARIJA BUKOVEC;  RODBINA ŠPULCERJEVA; ZINKA MASTNAK; FRANCI ZALOKAR; JANKO KOŽEL; NEŽIKA IN JANKO ÖRI

STARŠI BUSER IN GRAČNER; STARI STARŠI BERČNIK, MARIJA JAZBINŠEK IN DUHOVNIKI

STARŠI ANA IN ANTON TRETNAK, BOTRA HELENA IN JOŽEFA PERŠ, ROZIKA ROZMAN ;  JULIJA GOLOČEVAC; ALOJZ BARIČ;

RODBINE BERGLEZ, DER, MUČ IN BAUER

DRUŽINA GOBEC-JERNEJČEVI

DRUŽINA JEGLIČ, IGNAC  HRASNIK, DRUŽINA KOVAČ- JURETOVI, ANA IN ALOJZ PLAUŠTAJNER, ŠTEFANIJA IN JOŽE ŠTOR

JOŽEFA JAVORNIK IN ELIZABETA VAŠ

DRUŽINA KRAJŠEK, LEBIČ ROMAN

ZOFIJA, ANTON IN NATAŠA OBERŽAN

FRANC, ŠTEFANIJA IN DANICA OBERŽAN

IVAN IN MATILDA FRECE; JULIJANA IN FRAN MASNAK

JANEZ ŠUSTER, NEŽA IN FRANC ARZENŠEK

SORODNIKI DRUŽINE KROFLIČ; STARŠI GREGOR IN KAROLINA, BRETJE, SESTRA IN FERDINARDA VOGRINC

 

 

 

 

SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2019      KOMPOLE   5.

ZVONIMIR IN DAMJAN MEDVED, RODBINA MEDVED,

RODBINA GAJŠEK-LOŠKO

STARŠI TOFANT IN BUTINAR, BRAT MARJAN,  STRCI IN TETE, RODBINE TOFANT, OCVIRK IN BUTINAR

GREGOR IN KAROLINA KROFLIČ, MARIJA KLAJNŠEK, RODBINA KROFLIČ, KRISTINA IN MARTIN MAJORANC, RODBINA MAJORANC IN ŠOLINC

STANKO IN FRANCI ŠTARKEL, FRANČIŠKA ŽOHAR, ALOJZ IN MARTA OBLAK

STARŠI MAKS IN JUSTINA MASTNAK, BRAT MAKS IN  RODBINA; PETER IN ELIZABETA GRAJŽL IN RODBINA

MARJAN SKAMEN

FRANC IN MARIJA PLANK, RODBINA JAZBEC, STANKO SODIN, ANICA JOŠT, PAVLA IN IVAN STEPIŠNIK

MARIJA IN VIKTOR OCVIRK TER JOŽE KLINAR

JANČI, MARJAN IN STANKA MASTNAK; FANIKA IN STARŠI; RADO, STARŠI IN RODBINA POLAK;

TEREZIJA GAJŠEK, NEŽIKA ÖRI, RODBINA JOŠČEVA, RODBINA PUŠNA IN FRANC PUŠNIK

JUSTINA IN ŠTEFAN STRAŠEK, BRATJE IN SESTRE;

OČE, BRATJE IN VSI RAJNI VIPOTNIKOVI

STARŠI, BRATJE IN SESTRE HRVATIČ

POKOJNI  IZ RODBINE KOVAČ, LIKAR IN KRAJŠEK;

SOŠOLCI IN SODELAVCI

STANKO IN MARIJA KLINAR; IVAN ZIMŠEK; RODBINA KLINAR –RATAJ

JOŽE MARKOŠEK IN DRUŽINA MARKOŠEK IN PECIGUS

FRANC IN MARIJA GRČAR; STANKO IN FRANČIŠKA SALOBIR