09.11.2019

Oznanila za Martinovo, 32. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

32. NEDELJA med letom - martinova

 Nedelja,

10. 11. 2019

ob 10.00 za žive in rajne farane

      za + Jožeta in Silvo Centrih

      za + Ivana Perčiča, starše, sestre in brate Hodej

Martin iz Toursa

Poned., 11. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih I.

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne po spominih I.

Jozafat Kunčevič

Torek, 12. 11.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih II.

Stanislav Kostka

Sreda, 13. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih III.

Nikolaj Tevelić muč.

Četrtek, 14. 11.

ob 18.00 za + Faniko Klinar, osmina

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne po spominih II.

Lovren Irski, škof

Petek, 15. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih IV.

Marjeta Škotska

Sobota, 16. 11.

ob 18.00 za + Janka Palirja, Palirjeve in Čanžekove           

33. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

17. 11. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + starše in Terezijo Jelovšek, sestro Anico in brata Francija

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

32. NEDELJA med letom - martinova

 Nedelja,

10. 11. 2019

ob 8.00 za + Štefanijo in Janeza Oberžan

Jozafat Kunčevič

Torek, 12. 11.

ob 18.00 za + Marjana Jernejška in rodb.

Lovren Irski, škof

Petek, 15. 11.

ob 18.00 za rajne po molitvenih spominih V.

Marjeta Škotska

Sobota, 16. 11.

ob 9.00 za + Tomaža (obl.) in Alojza Žnidar ter rodb.

33. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

17. 11. 2019

ob 10.00 za + Janeza Pajka, starše Pajk in Štarkl

Umrl je Franc Kolšek, 84-letni, iz Štor. Pogreb bo v torek, 12. 11., ob 14.30 na mestnem pokopališču v Celju. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Nekemu škofu se na sprejemu pri mestnem poslovnežu zgodi sila neprijetna stvar: natakarica mu polije po obleki celo skodelico paradižnikove omake. Le s težavo obvlada jezo in reče: »Sam sem cerkveni dostojanstvenik. Morda pa bi bil kdo od navzočih gospodov tako prijazen, da bi namesto mene izrazil, kaj čutim v tem trenutku?!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 10. DO 17. NOVEMBRA 2019

 

Danes obhajamo na Teharjah Martinovo nedeljo, god  farnega zavetnika sv. Martina. To je za našo župnijo tudi največji župnijski praznik. Dobrodošli vsi, ki se čutite farani, lepo vabljeni tudi vsi, ki ste živeli kdaj na Teharjah, sedaj pa stanujete drugod, saj je vaša nekdanja (krstna) fara, kjer ste sprejemali zakramente in obiskovali bogoslužje, še vedno na neki način vaš duhovni dom. Dobrodošli tudi iz drugih župnij, saj je sv. Martin svetnik, ki povezuje in je v širšem občestvu praznovati njegov god zelo prav. Sveto mašo bomo obhajali (samo) ob 10.00. Vodil jo bo dr. Vinko Potočnik, upokojeni prof. psihologije in sociologije na Teološki fakulteti v Ljubljani in Mariboru ter tajnik pastoralnega sveta Nadškofije Maribor. Po maši nas bo pred cerkvijo pričakala folklorna skupina Blagovna s predstavitvijo ljudskih plesov. Upajmo na lepo vreme, da se bomo zadržali še ob stojnicah, kjer bodo gospodinje ponudile pecivo, ocvirkovko ali orehovo potico, vinogradniki pa bodo dali pokusiti letošnjo letino. Društvo upokojencev Teharje bo predstavilo nekaj svojih ročnih izdelkov. Lepo vabim k sodelovanju. Farno praznovanje je od nekdaj izraz vere in pripadnosti Bogu ter župnijski skupnosti. Hvala vsem, ki prispevate v materialnem, duhovnem, molitvenem ali družabnem smislu, da je župnija lahko naš skupen duhovni dom. V času globalizacije in izgubljanja vrednot je to še toliko bolj pomembno dogajanje. Ob farnem prazniku praznujemo tudi mi. Sredi napetega in skrbi polnega dela je še toliko bolj prav, da imamo tudi razloge za veselje, upanje, sodelovanje in sprostitev. Praznovanje po družinah je priložnost, da se sorodniki povežejo in znova potrdijo svojo rodbinsko in prijateljsko vzdušje; farni in krajevni prazniki pa skušajo tega duha vzajemnosti in povezanosti razširiti na veliko družino naših malih družin. Naj spomnim, da je danes sv. maša na Teharjah samo ob 10.00, v Kompolah pa ob 8.00.

Hvala za molitvene spomine iz obeh župnij. Po vaših namenih bomo darovali svete maše - nekaj že v bližnji prihodnosti, druge še čez leto. Lepo vabljeni, da se jih po svojih močeh udeležite, zapisane bodo na oglasni deski in v Utripu.

Biblična skupina ima srečanje jutri, v ponedeljek, ob 19.00 v župnišču. Lepo povabljeni.

Zakonska skupina ima srečanje v torek ob 20.00 v župnišču.

ZADNJA POSTAJA: V tem mesecu se je gotovo vsak od nas ustavil in pomudil tudi na kraju, ki je svet in skrivnosten. O njem nam naš pesnik Župančič poje: »Tihi, skrivnostni tisti so hrami …« Tam človek utihne in gre vsaj za nekaj minut vase. Misel poleti v preteklost, spomin oživi na ljubljeni obraz, na dragega človeka. Jesen je tako čas, ko se marsikdo ustavi in zamisli: Kam grem, kakšna prihodnost je pred menoj in od kod prihajam? Kdo sem?

Človekovo življenje je odprto v dve smeri, v dve skrivnosti. Pred rojstvom in po smrti – na obeh koncih smo pogreznjeni v nepoznano, v skrivnost, v večnost, iz katere smo izšli in v večnost, v katero gremo. »Tisti, ki dosežejo oni svet, ne morejo več umreti. Enaki so angelom, saj so Božji otroci in jih čaka vstajenje. Da, mrtvi bodo vstali. Kajti Bog ni Bog mrtvih, ampak živih. Njemu vsi živijo. Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl.«

Onstran torej le nista samo tema in pogreznitev v nič. Pa pravijo: nihče se ni vrnil, da bi povedal. Pač, nekdo se je vrnil, živ se je vrnil iz predora smrti. Zanimivo je, da sprva celo njegovi najbližji prijatelji niso mogli verjeti lastnim očem. Toda od tiste prve velike noči je vse drugače. Zadnja postaja – cilj na koncu predora je znan.

Po: TV Slovenija – Ozare, 1995

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

Deveto poglavje

DUHOVNOST V ZAKONU IN DRUŽINI

318. Molitev v družini je prednostno sredstvo za to, da to velikonočno vero izrazimo in okrepimo. Vsak dan lahko najdejo nekaj minut, da skupaj stojijo pred živim Gospodom, mu povejo stvari, ki jim povzročajo skrbi, ga prosijo za tisto, kar družina potrebuje, molijo za koga, ki preživlja težke trenutke, si od Boga izprosijo pomoč, da bi mogli ljubiti, se mu zahvalijo za življenje in dobre stvari ter od Device Marije izprosijo varstvo pod njenim materinskim plaščem. Tako lahko trenutki molitve s preprostimi besedami naredijo veliko dobrega za družino. Različne oblike izražanja ljudske pobožnosti so za mnoge družine zaklad duhovnosti. Skupna pot molitve doseže svoj vrhunec v skupni udeležbi pri evharistiji, zlasti sredi nedeljskega miru. Jezus trka na vrata družine, da bi z njo obhajal evharistični obed (prim. Raz 3,20). Pri njem lahko zakonca vedno znova zapečatita velikonočno zavezo, ki ju je zedinila, in v kateri se zrcali tista zaveza, ki jo je Bog s človeštvom zapečatil na križu. Evharistija je zakrament nove zaveze, kjer se ponavzočuje Kristusovo odrešilno dejanje (prim. Lk 22,20). Tako ohranjamo globoke povezave, ki obstajajo med zakonskim življenjem in evharistijo. Hranjenje z evharistijo je moč in spodbuda, da bi zakonsko zavezo vsak dan živeli kot »domačo Cerkev«

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

-  Martinova nedelja, 10. 11.: na Teharjah bo sv. maša samo ob 10.00; v Kompolah                 

    izjemoma ob 8.00.

-  Romanje sodelavcev Karitas in dobrodelni koncert Klic dobrote: sreda, 27. 11. 2019.

-  Adventni večer z dr. Karlom Gržanom: v soboto, 14. 12., ob 19.00 v župnijski dvorani sv.

    Martina.