02.11.2019

Oznanila za Zahvalno, 31. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

31. NEDELJA med letom - zahvalna

 Nedelja, 3. 11. 2019

ob 8.00 za + Vinka Kresnika (32.obl.)

pri sv. Ani ob 10.00 za + Franca (20.obl.) in Marijo Polak

Karel Boromejski

Poned., 4. 11.

ob 7.00 za + Jožefa Jezovša

Zaharija in Elizabeta

Torek, 5. 11.

sv. maša je v Kompolah

Lenart, opat

Sreda, 6. 11.

sv. maša je v Kompolah

Ernest, opat

Četrtek, 7. 11.

ob 18.00 za + Ivana in Stanislavo Hrastnik

Bogomir, škof

Petek, 8. 11.

ob 7.00 za + družino Prica

Posvetitev lateranske bazilike

Sobota, 9. 11.

ob 18.00 za + Albina Vipotnika, obl.

32. NEDELJA med letom - martinova

 Nedelja,

10. 11. 2019

ob 10.00 za žive in rajne farane

      za + Jožeta in Silvo Centrih

      za + Ivana Perčiča, starše, sestre in brate Hodej

SVETE MAŠE V KOMPOLAH  

31. NEDELJA med letom - zahvalna

 Nedelja, 3. 11. 2019

ob 10.00 za + Tržanove, Herceg-Zeličeve, rodbino Drenovo in Edija Kostrevca

Zaharija in Elizabeta

Torek, 5. 11.

ob 18.00 za rajne po spominih II.

Lenart, opat

Sreda, 6. 11.

ob 8.00 za rajne po spominih III.

Bogomir, škof

Petek, 8. 11.

 ob 18.00 za rajne po spominih IV.

Posvetitev lateranske bazilike

Sobota, 9. 11.

ob 9.00 za + Martina Majoranca

32. NEDELJA med letom - martinova

 Nedelja,

10. 11. 2019

ob 8.00 za + Štefanijo in Janeza Oberžan

Umrla je Fanika Klinar, 88-letna, iz Laške vasi. Pogreb bo v sredo, 6. 11., ob 15.00 v Kompolah. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Sestra Karolina je po nočnem dežurstvu prišla k maši. Ker je zvečer, ko je odhajala v bolnišnico, deževalo, je imela s seboj dežnik. Med mašo jo je premagala utrujenost, zato je, sicer le za hip, trdno zaspala. Sanjalo se ji je, da je zunaj na cesti in da dežuje. Pa je v klopi sredi maše razprla dežnik in ga dvignila nad glavo.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 3. DO 10. 11. 2019

nedelja. Kot običajno je na Teharjah pozna sv. maša pri sv. Ani. Druženje ob kavici ali soku bo prihodnjo, praznično nedeljo. Ob zahvalni nedelji se iskreno zahvalim vsem, ki ste tudi v tem letu župniji ali duhovnikom marsikaj dobrega storili. Najprej zahvala vsem, ki ste ožji sodelavci: duhovni pomočnik, ključarji, člani ŽPS, katehistinji, pevci, organisti, ministranti, animatorji, člani različnih skupin v obeh župnijah, in ostali pomočniki. Lepo se zahvalim vsem, ki skrbite za urejenost cerkva, župnišč in okolice, čistilkam in krasilkam, gospodinjam in vinogradnikom, vsem, ki molite in duhovno podpirate naše delo; hvala vsem dobrotnikom, rednim in izrednim, vsem, ki ste po svojih močeh velikodušno podprli tudi obnove naših bogoslužnih prostorov. Naj Bog bogato poplača vašo dobroto z zdravjem, razumevanjem in blagoslovom pri vašem delu.

V sredo je čiščenje cerkve pred praznikom. Cerkev je sicer redno čiščena in vzdrževana, ob prazniku pa je prav, da očistimo prah tudi na oddaljenih mestih in pobrišemo po tleh. Več je pridnih rok, hitreje in lepše lahko naredimo. Lepo vas vabim v sredo ob 15.00.

Ob farnem prazniku skušamo obogatiti praznovanje z različnimi oblikami župnijskega in družabnega značaja. Običajno smo imeli kak kulturni, glasbeni dogodek, za letos bomo uresničili predlog, da bi Martinovo soboto obogatili s pohodom od »Martina k Martinu«. Lepa možnost takega pohoda je od Ponikve, kjer je lepa cerkev sv. Martina, do našega domačega svetišča. Pot ni zahtevna in traja od 4-5 ur. Z vlakom se bomo odpeljali iz Štor ob 9.26, od postaje Ponikva hodili približno 15 minut in si ogledali izredno lepo župnijsko cerkev sv. Martina in razstavo, ki jo v dvorani Krajevne skupnosti Ponikva (tudi letos) pripravi tamkajšnje Turistično društvo. Letos nosi naslov: »Prehrambeni izzivi prihodnosti«. Seveda je tudi pokušina mladega vina. Nato gremo peš cca. 5 ur od Ponikve do Teharja, kjer smo povabljeni, da se ob 18.00 pridružimo sveti maši na predvečer praznika. Lepo vabljeni.

V nedeljo, 10. 11., obhajamo na Teharjah farni praznik, Martinovo nedeljo, god  farnega zavetnika sv. Martina. To je za našo župnijo tudi največji župnijski praznik. Lepo povabljeni vsi, ki se čutite farani, lepo vabljeni tudi vsi, ki ste živeli kdaj na Teharjah, sedaj pa stanujete drugod, saj je vaša nekdanja (krstna) fara, kjer ste sprejemali zakramente in obiskovali bogoslužje, še vedno na neki način vaš duhovni dom. Sveto mašo bomo obhajali (samo) ob 10.00, tako nas bo zbranih več in bomo lažje začutili lepoto bogoslužja in občestvo vernih. Vodil jo bo dr. Vinko Potočnik, upokojeni prof. psihologije in sociologije na Teološki fakulteti v Ljubljani in Mariboru ter tajnik pastoralnega sveta Nadškofije Maribor. Po maši se bomo še zadržali v druženju. Če bo lepo vremo, bomo postavili stojnice ob cerkvi, sicer pa v Martinovi dvorani. Po maši nas bo pričakala folklorna skupina Blagovna s predstavitvijo ljudskih plesov. Prav tako se bomo zadržali še ob stojnicah, kjer bodo gospodinje ponudile pecivo, ocvirkovko ali orehovo potico, vinogradniki pa bodo dali pokusiti letošnjo letino. Lepo vabim k sodelovanju. Za pecivo se lahko dogovorite z gospo Dragico L. (tel. 031 893 881), za vino pa z g. Sašom M. (tel. 031 630 851). Hvala vsem, ki prispevate v materialnem, duhovnem, molitvenem ali družabnem smislu, da je župnija lahko naš skupen duhovni dom. V času globalizacije in izgubljanja vrednot je to še toliko bolj pomembno dogajanje. Sv maša bo torej samo ob 10.00, v Kompolah pa ob 8.00. Prosim, obvestite še druge.

Hvala za molitvene spomine iz obeh župnij. Po vaših namenih bomo darovali svete maše - nekaj že v bližnji prihodnosti, druge še čez leto. Lepo vabljeni, da se jih po svojih močeh udeležite, zapisane bodo na oglasni deski in v Utripu.

Starše otrok iz 3. razreda, prihodnjih prvoobhajancev, lepo vabim na sestanek v v veroučno učilnico na Tejharje, v četrtek, 14. 11. ob 18.30 (po sv. maši). Če vam je le mogoče, pridite že k sv. maši ob 18.00.

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

Deveto poglavje

DUHOVNOST V ZAKONU IN DRUŽINI

316. Skupnost, ki jo uresničujemo v družini, je pristna pot posvetitve v običajnem življenju kakor tudi pot mistične rasti, sredstvo za prisrčno zedinjenje z Bogom. Kajti zahteve življenja med brati in sestrami in v družinski skupnosti so priložnost, da vedno bolj odpiramo srce, in to omogoča vedno popolnejše srečevanje z Gospodom. Božja beseda pravi: »Kdor pa svojega brata sovraži, je v temi« (1 Jn 2,11), »ostaja v smrti« (1 Jn 3,14) in »Boga ni spoznal« (1 Jn 4,8). Moj predhodnik Benedikt XVI. je poudaril, da »nas zapiranje oči pred bližnjim napravi slepe tudi za Boga« in da je ljubezen končno edina luč, »ki vedno znova osvetljuje temni svet«. Samo »če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas postala popolna« (1 Jn 4,12). Ker »[ima] človeška oseba vrojeno in po strukturi družbeno razsežnost« in »družbena razsežnost osebe najde svoj prvi in izvorni izraz v zakonu in v družini«, je duhovnost meso in kri družinskega sožitja. Kdor ima torej globoko hrepenenje po duhovnosti, naj ne misli, da ga družina ovira pri rasti življenja v Duhu; marveč je to pot, ki jo Bog uporablja, da bi ga vodil k vrhuncu mističnega zedinjenja.

 OBVESTILA  IN NAPOVEDI

-  Zahvalna nedelja: 3. 11. 2019. Na Teharjah je pozna sv. maša ob 10.00 pri sv. Ani.

-  Pohod pred župnijskim praznikom »Od Marina k Martinu«, v soboto, 9. 11.

-  Martinova sobota, 9. 11.: pohod »od Martina k Martinu - od Ponikve do Teharja.

-  Martinova nedelja, 10. 11.: na Teharjah bo sv. maša samo ob 10.00; v Kompolah izjemoma        

            ob 8.00.

 

 Krašenje cerkve: Teharje: november: Bukovžlak; december: Pečovje; januar: Slance, Sp. Vrhe.

Kompole: november: Kompole; december: Laška vas; januar: Prožinska vas-Straža (zamik v mes.)